Home / ҚЎЛЁЗМАЛАР (page 30)

ҚЎЛЁЗМАЛАР

العوامل المائة (Ал-авомил ал-миа)

العوامل المائة (في النحو) Ал-авомил ал-миа (фи ан-наҳв) № inv. MR 11/III Муаллифи. Абдулқоҳир ибн Абдураҳмон Журжоний (ваф. 471/1078 й.). Грамматика.. Ушбу асар араб тили грамматикасига оид бўлиб, унда оятлар грамматик таҳлил қилинган. Миа (юзта) омил, муножат (чақирув) ҳарфлари, зарф аз-замон ва зарф ал-макон, ан-нақисот (исмларнинг бош келишикда, кесимнинг эса фатҳа …

Batafsil

تهذيب المنطق والكلام (Таҳзиб ал-мантиқ ва ал-калом)

تهذيب المنطق والكلام (غاية تهذيب الكلام فى تحرير المنطق والكلام وقريب المرام فى عقائد الإسلام) Таҳзиб ал-мантиқ ва ал-калом ( = Ғоят таҳзиб ал-калом фи таҳрир ал-мантиқ ва ал-калом ва тақриб ал-маром фи ақоид ал-ислам) № inv. MR 1/IX Муаллифи. Саъдуддин Маъсуд ибн Умар ибн Абдуллоҳ Тафтазоний (ваф. 792/1389-1390 й.). Мантиқ. …

Batafsil

امام حسين قصه سى (Имом Ҳусайн қиссаси)

№ inv. MR 93/II Муаллифи. Собир Сайқалий Ҳисорий (ваф.1730-1798 й.) Қисса.Қисса Имом Ҳусайнга Язид ибн Муовиянинг байъат талаб қилиб ёзган номаси билан бошланиб, улар ўртасидаги ихтилофни фитна сабабли каттариши, Имом Ҳусайн р.а.нинг кўрган азоб ва уқубатлари, ва Карбало шаҳрида Язидийлар билан бўлган жангда ўлдирилиш воқеаси, шунингдек, Имом Ҳусайннинг ўғли Алиакбаршоҳ ва Муҳаммад …

Batafsil

الحاشية على الفوائد الضيائية للجامى (Ал-ҳошияту аъла ал-фавоид аз-зиёийя ли-ж-Жомий)

№ inv. MR 3/IX Муаллифи. Ёрмуҳаммад Қосим ибн Абулқосим Котибий Бухорий(в. 93б) (1263-1847 й.). Грамматика. Асар Абдуроҳман Жомийнинг “Фавоиди аз-зиёийя”га ёзилган шарҳ бўлиб, унда муаллиф баъзи оят, ҳадис, байт ва масалларга шарҳлар ёзганини зикр қилиб ўтган. Ушбу асар шартли равишда СВР IX, № 6677 да  حل ايات و احاديث و ابيات و …

Batafsil

چند بيت [نظم] بر قواعد قرا (Чанд байт [назм] бар қавоиди қурра)

№ inv. MR 92/II Муаллифи. Охунд Мулло Зоҳид Бухорий (ваф. 1101/1689-1690 й.). Тажвид қоидалари – (идғом, изҳор, вақф қоидалари, истеъло ҳарфлари, (Осим, Нофеъ, Кисоий ва Ибн Омир қироатлари) ва Қуръондан оятлар келтирилган. Асар назмий бўлиб, ҳарфларнинг махражи шеърий услубда тушунтирилган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. 2б). Асар боши (в. 2б) : بعد …

Batafsil

شرح مطالب المصلى (Шарҳ матолиб ал-мусалли)

№ inv. MR 137/V Муаллифи. Тожиддин аз- Занжоний (в. 75б). Фиқҳ. Мазкур асар Лутфуллоҳ Насафий Фозил Кайдоний (ваф. 750/1349 й.)нинг “Матолиб ал-мусолли” (Фиқҳ ал-Кайдоний) асарига ёзилган шарҳидир. Асар ислом оламида фиқҳий масалаларни ишлаб чиқишда муҳим асарлардан бири ҳисобланган. Муаллиф шарҳни ҳар бир бобларига алоҳида тўхталиб, далиллар билан мавзуларни ёритиб берган. Нусха …

Batafsil

شرح عقائد النسفى (Шарҳ ақоид ал-Насафий)

№ inv. MR 17/I Муаллифи. Саъдуддин Масъуд ибн Умар Тафтазоний (ваф. 791/1389 й.) Ақоид. Нажмуддин Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад Насафий (ваф. 537/1142 й.)нинг “Ақоид ан-Насафий” асарига шарҳ ёзган бўлиб, у мусулмонларнинг диний эътиқоди, Аллоҳнинг борлиги ва бирлигини, Қуръони каримнинг тавсифларини баён этувчи мажмуа ҳисобланади. Амир Темур ҳукмронлиги даврида машҳур калом …

Batafsil

قصه امام حسين (Қиссаи имом Ҳусайн)

№ inv. MR 185 Муаллифи. Собир Сайқалий Ҳисорий (ваф.1730-1798 й.) Қисса. Асар шеърий тўплам бўлиб, аввалида Карбало даштидаги воқеалар, Язид қўшинидан имом Ҳусайн ва аҳли байтнинг ҳимоя қилиниши ва бу жангда имом Ҳусайн тарафдорларини жангн майдонида бирма-бир шаҳид бўлиши шеърий қисса билан ёритилган. Қиссада ўхшатиш, сифатлаш, мажозий тасвирлардан ўринли фойдаланилган. Қиссанинг …

Batafsil

حاشية على تحرير القواعد المنطقية فى شرح الرسالة الشمسية (Ҳошияту аъла таҳрир ал-қоваъид ал-мантиқийяти фи шарҳ ар-рисалати аш-шамсийя)

№ inv. MR 4/II Муаллифи. Али ибн Муҳаммад Саййид Шариф Журжоний (ваф. 816-1413 й.). Мантиқ. Асар Нажмиддин Котибийнинг (ваф. 675/1276 й.) “Шамсийя” номли асарига Қутбиддин Розий Таҳтаний (ваф. 766/1364 й.) “Таҳрир ал-қавоид ал-мантиқийя” номли шарҳ ёзган. Али ибн Муҳаммад Саййид Шариф Журжоний эса бу асарга ҳошия ёзган. Асар мантиқ илмига оид …

Batafsil

الفرائض السراجية (Ал-Фароиз ас-Сирожийа)

№ inv. MR 105/IV Муаллифи. Сирожиддин Абу Тоҳир Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Абдурашид Сижовандий Фарозий ( ХIII асрда яшаган). Фиқҳ. Шарқ оламида жуда машҳур асар бўлиб, унда меросни олиш ва тўсилиш масалалари, марҳумнинг қолган мол-мулкидан мерос олишга ҳақли бўлганлар, тақсимланадиган мероснинг миқдори, меросхўрларнинг қандай мерос олиш тартиблари ва даражалари фасллар ва …

Batafsil