Home / ҚЎЛЁЗМАЛАР

ҚЎЛЁЗМАЛАР

مجموع خافي(Мажмуъа Хофий)

№ inv.   MR 147/V Муаллифи – номаълум. Фиқҳ. Асар намоз ва покликка оид турли масалалар келтирилган бўлиб, улар оят, ҳадислар, масалалар ва ривоятлар билан ёритиб берилган. Нусха тўлиқ эмас. Басмала (в. 48б). Асар боши (в. 48б) : مسئلة مسلمانى نماز ميكندارد وشك افتادش كه از من آبي آن نمازرا … …

Батафсил

مجموعة المسئلة(Мажмуъа ал-масъала)

№ inv. MR192/II Муаллиф – номаълум. Фиқҳ. Асарда намозга оид масалаллар ва жиноятга оид ҳадлар форс тилида ёритилган. Келтирилган фиқҳий масалалар савол-жавоб тарзида бўлиб, шаръий масалаларнинг жавоблари “Ҳидоя”, “Шамсу ал-аимма”, “Ал-жомиъ ас-сағир”, “Таъдилу ал-аркон”, “Фатавои хулоса” ва “Солату Масъудий” каби фиқҳий асарлардан иқтибослар ҳамда фақиҳларнинг сўзлари билан асосланган. Шунингдек, ислом …

Батафсил

بدء الأمالى (Бадъу ал-аъмолий)

№ inv. MR 208/I Муаллифи. Сирожиддин Али ибн Усмон ибн Муҳаммад Ўший Фарғоний Ҳанафий (ваф. 569/1173 й.). Ақоид. Ушбу асар “Яқулул абду” ва “Қасида ал-ламия” номлари билан ҳам машҳур бўлган. “Яқулул абду” номи асарнинг биринчи байти туфайли тарқалган бўлса, мисралари лом ҳарфи билан тугалланиб ёзилгани учун “Қасидатул-ламия”, яъни “Ломлик қасида” деб …

Батафсил

النقاية (Ан-Ниқоя)

النقاية (مختصر الوقاية فى مسائل الهداية) Ан-Ниқоя, (= Мухтасар ал-виқоя фи масоил ал-ҳидоя) № inv. MR 205 Муаллифи. Убайдуллоҳ ибн Масъуд Садр аш-Шариъа ас-Сани ал-Маҳбубий (ваф. 747/1346 й.). Фиқҳ. Мазкур асар Маҳмуд ибн Убайдуллоҳ ибн Аҳмад ал-Маҳбуб Садр аш-Шариъа ал-Аввал (ваф. 680/1281 й.)нинг “Виқоя фи масоил ал-ҳидоя” асарига ёзилган мухтасар асаридир. Асар …

Батафсил

الفقه الاكبر (Ал-фиқҳ ал-акбар)

№ inv. MR 71/III Муаллифи. Абу Ҳанифа Нўъмон ибн Собит (ваф. 150/767 й.). Ақоид. Ушбу асар катта Имом номи билан машҳур, ҳанафий мазҳабининг асосчиси Абу Ҳанифага нисбат берилади. Асар Халифа Ҳорун ар-Рашид ҳукмронлиги даврида ёзилган. Асар ислом каломшунослигига оид ёзилган илк асарлардан бири бўлиб, у Ҳанафий мазҳаби тарқалган минтақаларда ақидавий масалаларни ўрганишда …

Батафсил

الحاشية على شرح الدوانى على العقائد العضدية (Ал-Ҳошия аъла шарҳ ал-Даввоний аъла ал-Ақоид ал-Азудийя)

№ inv. MR 54/III Муаллифи. Юсуф ибн Муҳаммаджон Муҳаммад шоҳий (Ҳусайн шоҳий) Қорабоғий (ваф. 1057/1647 й.), лақаби Кусаж. Ақоид. Жалолиддин Муҳаммад ибн Асад ибн Муҳаммад Даввоний Сиддиқий (ваф. 918/1512 й.)нинг “Шарҳ ал-ақоид ал-Азудийя ”асарига ҳошия ёзган. Асар эътиқод илмига бағишланган. Мавзулар оят ва ҳадислар билан ёритиб берилган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. …

Батафсил

عقائد النسفى (Ақоид ал-Насафий)

№ inv. MR 1/VIII Муаллифи. Нажмуддин Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Исмоил Насафий (ваф. 537/1142 й.). Ақоид. Асар мусулмонларнинг диний эътиқоди, Аллоҳнинг борлиги ва бирлигини, Қуръони каримнинг тавсифларини баён этувчи ақоид илмига оид асар ҳисобланади. Бу асарга олимлар томонидан кўплаб шарҳ ва ҳошиялар ёзилган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. …

Батафсил

چهار كتاب (Чаҳор китоб)

№ inv. MR 180 Муаллифи. бир неча муаллифлардан йиғилган тўплам. Ақоид. Тўплам бир неча муаллифлардан ташкил топган. Асар калом илмига оид бўлиб, тўрт китоб жамланган мажмуа ҳисобланади ва “чаҳор китоб” номи билан номланади. Унда иймон, дуо, саловот, ибодат турлари, панд-насиҳатга тегишли мавзулар ҳадис ва Қуръони карим оятлари билан баён қилинган. Ушбу …

Батафсил

تصريف العزّي (Тасриф ал-иззи)

№ inv. MR 180 Муаллифи. Иззиддин Абдулваҳҳоб ибн Иброҳим ибн Абулмаолий Хазражий Занжоний (655/1257 й.). Грамматика.. Асар араб тили морфологиясига бағишланган. Унда сўз бўлаклари, феъл ва унинг боблари мисоллар билан келтирилиб, кенг ёритиб берилган. Мазкур асар Марказий Осиё мадрасаларида сарф илмидан бошланғич дарсликлардан бири ҳисобланган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. 48б). Асар …

Батафсил

دعاى هزار يك نام (Дуойи ҳазор якном)

№ inv. MR 134/III Муаллифи. Муаллиф номаълум Дуо. Асарда“Ҳазор якном” асарининг хусусиятлари ва фазилатлари ҳақида баён қилинган. Асар дуо, зикр, саловотлар мажмуаси бўлиб, инсонларни доим дуо қилишлик ва унинг фазилатлари айтиб ўтилган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. 35б) Асар боши (в. 35б): جنين روايت ميكنند از اميرالمؤمين حسين رضي الله عنه اوكفت محمد …

Батафсил