Home / ҚЎЛЁЗМАЛАР

ҚЎЛЁЗМАЛАР

القرآن الكريم Ал-Қуръон ал-карим

№ inv. MR 163 Қуръони карим 114 та сурадан иборат. Маккий ва Маданий суралардан ташкил топган. Ушбу Қуръон нусхаси 14-жузни ўз ичига олади. Қуръон нусхаси 15 ( “Ҳижр”) сурадан  бошланиб,  16 (“Наҳл”)  сурада тугаган. Нусха тўлиқ.  Басмала (в. 1б). Асар боши (в. 1б) : الر تلك ايات الكتاب وقران مبين …

Batafsil

شرح مطالب المصلى (شرح فقه كيدانى)(Шарҳ матолиб ал-мусалли, (= Шарҳ фиқҳ ал-Кайдоний))

№ inv. MR 217|II Муаллиф. Саъдуддин Масъуд ибн Умар Тафтазоний (ваф. 791/1389 й.)  Фиқҳ. Мазкур асар Лутфуллоҳ ан-Насафий ал-Фозил ал-Кайдоний (ваф. 750/1349 й.)нинг “Матолиб ал-мусолли” (Фиқҳ ал-Кайдоний) асарига ёзилган шарҳдир. Асар ислом оламида фиқҳий масалаларни ишлаб чиқишда муҳим асарлардан бири ҳисобланган. Муаллиф шарҳни ҳар бир бобларига алоҳида тўхталиб, далиллар билан …

Batafsil

مسائل(Масоил)

№ inv. MR 46/III Муаллифи – номаълум.  Фиқҳ. Асарнинг муқаддимасида пайғамбар Муҳаммад (с.а.в.)нинг ҳадисларидан эркак ва аёлларнинг вазифаларига хос бўлган кўрсатмалар, шунингдек, “Ширъату ал-ислом” асаридан оилавий одоб-ахлоқ намуналарига оид ҳадислар форс тилида келтирилган. Асарда ислом оламида тариқат соҳасида машҳур Имом Ғаззолий каби алломларнинг сўзларидан намуналар келтирилган. Асарда фиқҳий масалаларга хос …

Batafsil

القرآن الكريم(Ал-Қуръон ал-карим)

№ inv. MR 162 Қуръони карим 114 та сурадан иборат. Маккий ва Маданий суралардан ташкил топган. Ушбу Қуръон нусхаси 13-жузни ўз ичига олади. Қуръон нусхаси 12 (“Юсуф”) суранинг 53-оятидан бошланиб,  14 (“Иброҳим”) суранинг 52-ояти билан тугаган. Нусха тўлиқ.  Асар боши (в. 1б( : وما ابرئ نفسى ان النفس لامارة بالسوء …

Batafsil

الكافية فى النحو (Ал-кофия фи ан-наҳв)

№ inv. MR 563/II Муаллиф. Жамолиддин Абу Умар ибн Абу Бакр ибн Ҳожиб (ваф. тахм. 646/1249 й.). Грамматика. Асар араб тили грамматикасига бағишланган бўлиб, унда араб тилидаги гап, сўз бўлаклари, эга ва кесим муносабати, олмошлар, сифат ва сифатдошлар, келишиклар, феъл ва юкламалар ҳақида батафсил маълумотлар берилади. Мазкур асар ўрта аср мадрасаларида …

Batafsil

عقائد النسفى (Ақоид ал-Насафий)

№ inv. MR 563/I Муаллиф. Нажмуддин Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Исмоил Насафий (ваф. 537/1142 й.). Ақоид. Асар мусулмонларнинг диний эътиқоди, Аллоҳнинг борлиги ва бирлигини, Қуръони каримнинг тавсифларини баён этувчи ақоид илмига оид асар ҳисобланади. Бу асарга олимлар томонидан кўплаб шарҳ ва ҳошиялар ёзилган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. …

Batafsil

القرآن الكريم (Ал-Қуръон ал-карим)

№ inv. MR 160 Қуръони карим 114 та сурадан иборат. Маккий ва Маданий суралардан ташкил топган. Ушбу Қуръон нусхаси 10-жузни ўз ичига олади. Қуръон нусхаси 8 (“Анфол”) суранинг 41-оятидан бошланиб, 9 (“Тавба”) суранинг 92-ояти билан тугаган. Нусха тўлиқ. Асар боши (в. 1б( : واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله …

Batafsil

العوامل المائة (Ал-авомил ал-миа)

№ inv. MR 565/VII Муаллиф. Абдулқоҳир ибн Абдураҳмон Журжоний (ваф. 471/1078 й.). Грамматика.. Ушбу асар араб тили грамматикасига оид бўлиб, унда оятлар грамматик таҳлил қилинган. Миа (юзта) омил, муножат (чақирув) ҳарфлари, зарф аз-замон ва зарф ал-макон, ан-нақисот (исмларнинг бош келишикда, кесимнинг эса фатҳа келишигида келиши), феълларни жазм (сукун) қилиши келтирилган. Марказий …

Batafsil

تصريف الأفعال (Тасриф ал-афъол)

№ inv. MR 565/XV Муаллиф. Шасиддин Муҳаммад ибн Абулқосим Муиззий (IX-X/XIV-XV аср). Грамматика. Асарда араб тили грамматикасидаги сўзларнинг боғланиниш усулларига оид мавзулар ёритилган. Марказий Осиё ҳамда татар мадраса ва диний мактабларида дарслик сифатида ўқитилган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. 161б). Асар боши (в. 161б) : الحمد لله على نعمائه و الصلوة على …

Batafsil

تصريف العزّي (Тасриф ал-иззи)

№ inv. MR 565/XIV Муаллиф. Иззиддин Абдулваҳҳоб ибн Иброҳим ибн Абулмаолий Хазражий Занжоний (655/1257 й.). Грамматика.. Асар араб тили морфологиясига бағишланган. Унда сўз бўлаклари, феъл ва унинг боблари мисоллар билан келтирилиб, кенг ёритиб берилган. Мазкур асар Марказий Осиё мадрасаларида сарф илмидан бошланғич дарсликлардан бири ҳисобланган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. 139б). Асар …

Batafsil