Home / ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР БЎЛИМИ

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР БЎЛИМИ

Илмий тадқиқотлар бўлими фаолияти

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 27 мартдаги ПҚ-2855-сон қарори ва ушбу қарорни ижросини таъминлаш мақсадида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 10 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги 483-сон қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази низомида белгиланган вазифаларни амалга оширади.

Марказ ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва соҳага оид Қонунларга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорларинга Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорлари ва фармойишларига, юқори ташкилотнинг буйруқларига, соҳа билан боғлиқ йўриқномаларга, шунингдек Марказ Низомга амал қилади.

Ҳадис илмининг ривожига беқиёс ҳисса қўшган ватандошимиз Имом Бухорий ва бошқа мутафаккирларнинг улкан илмий ва диний меросини ўрганиш, улар яратган асарларнинг илмий-изоҳли таржима ва қиёсий матнларини нашр этиш орқали халқимиз ва жаҳон жамоатчилиги ўртасида кенг тарғиб қилиш, ушбу мавзуларга доир илмий тадқиқотларни тизимли ташкил этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқади ва амалга оширади;

Илмий тадқиқотлар бўлимининг вазифалари

Марказ вазифаларига мувофиқ равишда бўлим фаолияти, бўлим иш режасининг ўз вақтида тузилиши, иш режа ва ҳисоботларнинг юқори ғоявий-назарий савияси, илмий ва бадиий даражасига жавоб бериш, истиқболдаги, йиллик, чорак режаларни тузиш;

Бўлим илмий ходимларининг илмий-тадқиқотчилик, тарғиботчилик, таржимонлик, ҳадис, қуръон, фиқҳ ва каломшунослик фаолиятини ташкил этиш;

Ислом цивилизациясининг умуминсоний қадриятларини, жумладан халқимиз маънавияти ва маданияти ривожида тутган ўрни ва аҳамиятини ўрганиш, уларнинг илмий-назарий ва амалий жиҳатларини тадқиқ этиш;

Жаҳонда юз бераётган глобаллашув жараёнида дунёда, минтақа ва мамлакатимиз ҳаётида ислом динининг инсонпарварлик моҳиятини, унинг маърифий-маданий ролини ва ривожланиш йўналишларини илмий асосда ўрганиб, кенг жамоатчиликка етказиш;

Ўрта асрларда ўтган ислом уламолари ва мутафаккирларининг ҳадисшунослик, калом (илоҳиёт илми), фиқҳ (ислом ҳуқуқи) ва ислом тарихи йўналишлари бўйича диний-маънавий меросини янада чуқурроқ тадқиқ этишга оид лойиҳаларни амалга ошириш;

Ўрта аср мусулмон олимларининг табиий ва аниқ фанлар йўналишидаги илмий меросини, шунингдек математика, астрономия, минералогия, география, фалсафа, мантиқ фанларига оид асарларини тадқиқ этишга оид лойиҳаларни амалга ошириш;

“Жаҳолатга қарши – маърифат” ғояси асосида ислом динига нисбатан содир этилаётган асоссиз хуружларнинг олдиии олиш, шунингдек, динийақидапарастлик, мутаассиблик, экстремизм, миссионерлик, сохта тарикатлар ва жамоаларнинг мақсадлари, ғоявий-ақидавий негизлари, замонавий кўринишлари ва фаолият услубларини ўрганади ва уларга қарши раддия сифатида ҳадислар асосида мақола ва рисола тайёрлаш;

Бой маданий ва маънавий мерос, дунёвий ҳамда диний илмлар уйғун равишда тадқиқ этилишини ташкил қилиш орқали унинг натижаларини таълим-тарбия жараёнида қўллаш ва кенг жамоатчиликка етказишда ташкилий-амалий ёрдам кўрсатиш;

Марказ раҳбарияти кўрсатмасига асосан ўз ваколати доирасидаги бошқа вазифаларни амалга ошириш.

Бўлимнинг ҳуқуқлари ва жавобгарлиги

Бўлим номидан бўлим бошлиғи:

  • Бўлимга юклатилган вазифалар доирасида Марказ номидан вакилликни таъминлайди ва музокаралар олиб боради;
  • Топширилган вазифаларни амалга ошириш учун Марказнинг бошқа бўлимлари билан мунтазам ва тенг ҳуқуқли ҳамкорлик қилади;
  • Бўлим илмий ходимларини ўз вазифасига бўлган муносабатини шакллантириш, уларнинг меҳнат қилишлари учун етарли шарт-шароитларни яратиш, шунингдек, бўлим ходимларини рағбатлантириш ва маъмурий жазо бўйича чора кўриш юзасидан таклифлар киритади;
  • Марказ директорининг топшириқларини ўз ваколат доирасида вақтида бажаради;
  • Қонун ҳужжатларига ҳамда Марказ Низоми асосида иш юритиш, бўлимга юкланган вазифалар ва масалаларни ижро этади;
  • Бўлим илмий ходимларининг масъулият даражасини лавозимлар йўриқномасида белгилайди;

Бўлим бошлиғи бўлим умумий фаолияти устидан назоратни олиб боради ва бўлимга юклатилган вазифаларни ўз вақтида бажарилиши бўйича жавобгар ҳисобланади.

Амонов Мехрожиддин Узбекович

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Туғилган йили: 25.03.1985

Маълумоти: Олий

Тугаллаган билим юрти:

2004-2008 йилда СамДУ бакалавр босқичини

2009-2011 йилда СамДУ тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқотлар методлари магистратура босқичини тамомлаган

Лавозими: ИБХИТМ Илмий тадқиқотлар бўлими бошлиғи.

E-mail: mirzomerojiddin@gmail.com

Тел.: +998 99 310 15 00, +998 90 655 15 00

___________________________________________________________

Бўлим ходимлари:

Бахриев Отабек Амануллаевич

Туғилган йили: 03.08.1977

Маълумоти: Олий

Тугаллаган билим юрти:

1999-2003 йилда Тошкент ислом институти бакалавр босқичини

2019-2021 йилда СамДУ тарихшунослик-манбашунослик магистратура босқичини тамомлаган

Лавозими: ИБХИТМ илмий тадқиқотлар бўлими илмий ходими

E-mail: bahriyev77@gmail.com

Тел: +998 66 240 20 34; Моб. + 998 99 594 41 20

___________________________________________________________

Маҳмудов Қодирхон Алимович

Туғилган йили: 25.08.1975

Маълумоти: Олий

Тугаллаган билим юрти:

2018-2021 йилда Тошкент ислом институти бакалавр босқичини

Лавозими: ИБХИТМ илмий тадқиқотлар бўлими илмий ходими

E-mail: qodirxon.ar@mail.ru

Тел: +998 66 240 20 34; Моб. + 998 93 355 39 75

___________________________________________________________

Мирзаев Баҳодир Музаффар ўғли

Туғилган йили:3.09.1990

Маълумоти: Олий

Тугаллаган билим юрти:

2012-2016 йилда СамДЧТИ бакалавр босқичини

2019-2021 йилда СамДЧТИ Қиёсис тилшунослик, лингвистик таржимашунослик магистратура босқичини тамомлаган

Лавозими: ИБХИТМ илмий тадқиқотлар бўлими илмий ходими

E-mail: bahodirmirzayev11@gmail.com

Тел: +998 66 240 20 34; Моб. +998 99 576 30 52

___________________________________________________________

Мирзоахмадов Хусен Мирзорахматович

Туғилган йили: 15.03.1988

Маълумоти: Олий

Тугаллаган билим юрти:

2006-2010 йилда Тошкент ислом институти бакалавр босқичини

2011-2013 йилда Тошкент ислом университети Диншунослик магистратура босқичини тамомлаган

Лавозими: ИБХИТМ илмий тадқиқотлар бўлими илмий ходими

E-mail: Fazliyevmuhammad2@gmail.com

Тел: +998 66 240 20 34; Моб. + 998 90 503 11 98

___________________________________________________________

Нематов Оловхон Жахфарович

Туғилган йили: 10.01.1977

Маълумоти: Олий

Тугаллаган билим юрти:

2017-2020 йилда Тошкент ислом институти бакалавр босқичини

Лавозими: ИБХИТМ илмий тадқиқотлар бўлими илмий ходими

E-mail: alauddinxan@gmail.com

Тел: +998 66 240 20 34; Моб. +998 99 154 55 58

___________________________________________________________

Хидиров Машраб Пайзуллаевич

Туғилган йили: 04.12.1987

Маълумоти: Олий

2009-2013 йилда СамДЧТИ бакалавр босқичини

2019-2021 йилда СамДЧТИ қиёсий тилшунослик лингвистик таржимашунослик араб тили магистратура босқичини тамомлаган

Лавозими: ИБХИТМ илмий тадқиқотлар бўлими илмий ходими

E-mail: Mashrab.Xidirov@bk.ru

Тел: +998 66 240 20 34; Моб.+998 97 926 19 49

___________________________________________________________

Хурсандов Обид Давронович

Туғилган йили:  14.05.1976

Маълумоти: Олий

Тугаллаган билим юрти:

1995-1998 йилда Тошкент ислом институти бакалавр босқичини

Лавозими: ИБХИТМ илмий тадқиқотлар бўлими илмий ходими

E-mail: 

Тел: +998 66 240 20 34; Тел: +998  91 314 23 30

___________________________________________________________

Шоназаров Абдувоси Абдибоқиевич

Туғилган йили: 12.03.1986

Маълумоти: Олий

Тугаллаган билим юрти:

2017-2020 йилда Тошкент ислом институти бакалавр босқичини

2020-2022 йилда ТошДШУ Лингвистика (араб-инглиз) магистратура босқичини тамомлаган

Лавозими: ИБХИТМ илмий тадқиқотлар бўлими илмий ходими

E-mail: shonazarovabduvosi@gmail.com

Тел: +998 66 240 20 34; Моб. +998 97 386 60 86

___________________________________________________________

Элмуродов Равшан Тешабой ўғли

Туғилган йили: 30.11.1993

Маълумоти: Олий

Тугаллаган билим юрти:

2013-2017 йилда Тошкент ислом университети бакалавр босқичини

Лавозими: ИБХИТМ илмий тадқиқотлар бўлими илмий ходими

E-mail: r-elmurodov@mail.ru

Тел: +998 66 240 20 34; Моб. +998 99-876-99-46

___________________________________________________________

Қобилов Нодир Сиддиқович

Туғилган йили: 16.08.1972

Маълумоти: Олий

Тугаллаган билим юрти:

2017-2020 йилда Тошкент ислом институти бакалавр босқичини

Лавозими: ИБХИТМ илмий тадқиқотлар бўлими кичик илмий ходими

E-mail: nodirxon.ustoz@gmail.com

Тел: +998 66 240 20 34; Моб. +998 99 016 08 72