Home / ҚЎЛЁЗМАЛАР

ҚЎЛЁЗМАЛАР

صرف بهائى (Сарфи Баҳоий)

№ inv. MR 62/IX Муаллифи. Баҳоуддин Муҳаммад ибн Ҳусайн Амилий (1030/1621 й.). Грамматика. Асар Ибн Ҳожибнинг “Муқаддимат ал-кофия фи илм ан-наҳв” мажмуа асари ҳисобланиб, Баҳауддин Муҳаммад ибн Ҳусайн Амилий асарнинг “Бидон” бўлимини форс тилида араб тили грамматика мавзуларини ёритиб берган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. 122а). Асар боши (в. 122а) : بدان …

Батафсил

العوامل المائة (Ал-авомил ал-миа)

№ inv. MR 45/III Муаллифи. Абдулқоҳир ибн Абдураҳмон Журжоний (ваф. 471/1078 й.). Грамматика.. Ушбу асар араб тили грамматикасига оид бўлиб, унда оятлар грамматик таҳлил қилинган. Миа (юзта) омил, муножат (чақирув) ҳарфлари, зарф аз-замон ва зарф ал-макон, ан-нақисот (исмларнинг бош келишикда, кесимнинг эса фатҳа келишигида келиши), феълларни жазм (сукун) қилиши келтирилган. Марказий …

Батафсил

العوامل المائة (Ал-авомил ал-миа)

№ inv. MR 62/III Муаллифи. Абдулқоҳир ибн Абдураҳмон Журжоний (ваф. 471/1078 й.). Грамматика.. Ушбу асар араб тили грамматикасига оид бўлиб, унда оятлар грамматик таҳлил қилинган. Миа (юзта) омил, муножат (чақирув) ҳарфлари, зарф аз-замон ва зарф ал-макон, ан-нақисот (исмларнинг бош келишикда, кесимнинг эса фатҳа келишигида келиши), феълларни жазм (сукун) қилиши келтирилган. Марказий …

Батафсил

عقائد النسفى (Ақоид ал-Насафий)

№ inv. MR 108/VI Муаллифи. Нажмуддин Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Исмоил Насафий (ваф. 537/1142 й.). Ақоид. Асар мусулмонларнинг диний эътиқоди, Аллоҳнинг борлиги ва бирлигини, Қуръони каримнинг тавсифларини баён этувчи ақоид илмига оид асар ҳисобланади. Бу асарга олимлар томонидан кўплаб шарҳ ва ҳошиялар ёзилган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. …

Батафсил

العوامل المائة (Ал-авомил ал-миа)

العوامل المائة (في النحو) Ал-авомил ал-миа (фи ан-наҳв) № inv. MR 11/III Муаллифи. Абдулқоҳир ибн Абдураҳмон Журжоний (ваф. 471/1078 й.). Грамматика.. Ушбу асар араб тили грамматикасига оид бўлиб, унда оятлар грамматик таҳлил қилинган. Миа (юзта) омил, муножат (чақирув) ҳарфлари, зарф аз-замон ва зарф ал-макон, ан-нақисот (исмларнинг бош келишикда, кесимнинг эса фатҳа …

Батафсил

تهذيب المنطق والكلام (Таҳзиб ал-мантиқ ва ал-калом)

تهذيب المنطق والكلام (غاية تهذيب الكلام فى تحرير المنطق والكلام وقريب المرام فى عقائد الإسلام) Таҳзиб ал-мантиқ ва ал-калом ( = Ғоят таҳзиб ал-калом фи таҳрир ал-мантиқ ва ал-калом ва тақриб ал-маром фи ақоид ал-ислам) № inv. MR 1/IX Муаллифи. Саъдуддин Маъсуд ибн Умар ибн Абдуллоҳ Тафтазоний (ваф. 792/1389-1390 й.). Мантиқ. …

Батафсил

امام حسين قصه سى (Имом Ҳусайн қиссаси)

№ inv. MR 93/II Муаллифи. Собир Сайқалий Ҳисорий (ваф.1730-1798 й.) Қисса.Қисса Имом Ҳусайнга Язид ибн Муовиянинг байъат талаб қилиб ёзган номаси билан бошланиб, улар ўртасидаги ихтилофни фитна сабабли каттариши, Имом Ҳусайн р.а.нинг кўрган азоб ва уқубатлари, ва Карбало шаҳрида Язидийлар билан бўлган жангда ўлдирилиш воқеаси, шунингдек, Имом Ҳусайннинг ўғли Алиакбаршоҳ ва Муҳаммад …

Батафсил

الحاشية على الفوائد الضيائية للجامى (Ал-ҳошияту аъла ал-фавоид аз-зиёийя ли-ж-Жомий)

№ inv. MR 3/IX Муаллифи. Ёрмуҳаммад Қосим ибн Абулқосим Котибий Бухорий(в. 93б) (1263-1847 й.). Грамматика. Асар Абдуроҳман Жомийнинг “Фавоиди аз-зиёийя”га ёзилган шарҳ бўлиб, унда муаллиф баъзи оят, ҳадис, байт ва масалларга шарҳлар ёзганини зикр қилиб ўтган. Ушбу асар шартли равишда СВР IX, № 6677 да  حل ايات و احاديث و ابيات و …

Батафсил

چند بيت [نظم] بر قواعد قرا (Чанд байт [назм] бар қавоиди қурра)

№ inv. MR 92/II Муаллифи. Охунд Мулло Зоҳид Бухорий (ваф. 1101/1689-1690 й.). Тажвид қоидалари – (идғом, изҳор, вақф қоидалари, истеъло ҳарфлари, (Осим, Нофеъ, Кисоий ва Ибн Омир қироатлари) ва Қуръондан оятлар келтирилган. Асар назмий бўлиб, ҳарфларнинг махражи шеърий услубда тушунтирилган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. 2б). Асар боши (в. 2б) : بعد …

Батафсил

شرح مطالب المصلى (Шарҳ матолиб ал-мусалли)

№ inv. MR 137/V Муаллифи. Тожиддин аз- Занжоний (в. 75б). Фиқҳ. Мазкур асар Лутфуллоҳ Насафий Фозил Кайдоний (ваф. 750/1349 й.)нинг “Матолиб ал-мусолли” (Фиқҳ ал-Кайдоний) асарига ёзилган шарҳидир. Асар ислом оламида фиқҳий масалаларни ишлаб чиқишда муҳим асарлардан бири ҳисобланган. Муаллиф шарҳни ҳар бир бобларига алоҳида тўхталиб, далиллар билан мавзуларни ёритиб берган. Нусха …

Батафсил