Home / ҚЎЛЁЗМАЛАР

ҚЎЛЁЗМАЛАР

شرح نصاب الصبيان (Шарҳу нисоб ас-сибён)

№ inv. MR 59/I Муаллифи: Муҳаммад ибн Фасиҳиддин Даштбоязий. Луғат. Асар ашҳур олим, филолог Абу Наср Масъуд ибн Абу Бакр ибн Ҳусайн ибн Жаъфар Фарахий (640/1242 й.) нинг “Нисоб ал-Сибён” асарига ёзилган шарҳидир. Асар араб-форс тилидаги сўзлардан иборат бўлиб, ҳажман кенг шарҳлардан бири ҳисобланади. Асар Марказий Осиё, Ҳиндистон ва Эрон …

Батафсил

مختصر في الحدود (Мухтасар фи ал-ҳудуд)

№ inv. MR 60/VI Муаллиф номаълум. Луғат. Асар уламоларнинг усул ал-калом ҳақида айтган сўзлари, Аллоҳ таолонинг зотий ва феълий сифатлари, борлиқнинг вужудга келиши, жавҳар, замон олам каби ибораларнинг луғавий маънолари ақидавий-мантиқий томондан ёритиб берилган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. 135а). Асар боши (в. 135а) : الحمد لله رب العالمين و الصلوة …

Батафсил

Зубдат ал-афкор (ал-Ҳошия аъла ҳошият ал-Хаяли аъла шарҳ ал-Тафтазоний аъла ақоъид ал-Насафий)

№  inv. MR 229/II Муаллифи: Абдулҳаким ибн Шамсиддин Муҳаммад Ҳиндий Саёлкутий (ваф. 1067/1657 й.). Ақоид.  Нажмиддин Абу Хафс Умар ибн Муҳаммад Насафий (ваф. 537/1142 й.)нинг “Ақоид Насафий” асарига Саъдуддин Масъуд ибн Умар Тафтазоний (ваф. 792/1389-1390 й.). “Шарҳ Ақоид Насафий” номли шарҳ ёзган. Бу шарҳга Шамсиддин Аҳмад ибн Мусо Хаёлиий “Ҳошияту …

Батафсил

Ҳошияту аъла шарҳ ат-Тафтазоний лил-ақоид ан-Насафий

№  inv. MR 60/II Муаллифи: Аҳмад ибн Мусо Хаёлий Изниқий (ваф. 862/1458 й.). Ақоид. Абу Хафс Умар Насафий (ваф. 537/1142 й.)нинг “Ақоид Насафий” асарига Саъдуддин Тафтазоний (ваф. 791/1389 й.), “Шарҳ Ақоид Насафий” номли шарҳга Шамсиддин Аҳмад ибн Мусо Хаёлий “Ҳошияту аъла шарҳ Ақоид Насафий” номли асар ёзган. Асар мусулмонларнинг эътиқоди, …

Батафсил

Шарҳ ал-виқоя (Шарҳ ал-виқоя фи масоили ал-ҳидоя)

№ inv. MR 110 Муаллифи: Убайдуллоҳ ибн Масъуд Садр аш-Шариъа ас-Сани ал-Маҳбубий  (ваф. 747/1346 й.). Фиқҳ. Маҳмуд ибн Убайдуллоҳ ибн Аҳмад Маҳбуб Садр аш-Шариъа ал-Аввал (ваф. 680/1281 й.)нинг “Виқоя фи масоил ал-ҳидоя” асарига ёзилган форс тилидаги  шарҳидир. Асар бутун ислом оламида машҳур бўлиб, ислом динининг шариат аҳкоми ва фиқҳий масалаларига …

Батафсил

Ан-Ниқоя, (Мухтасар ал-виқоя фи масоил ал-ҳидоя)

№ inv. MR 23 Муаллифи: Убайдуллоҳ ибн Масъуд Садр аш-Шариъа ас-Сани ал-Маҳбубий (ваф. 747/1346 й.). Фиқҳ. Мазкур асар Маҳмуд ибн Убайдуллоҳ ибн Аҳмад ал-Маҳбуб Садр аш-Шариъа ал-Аввал (ваф. 680/1281 й.)нинг “Виқоя фи масоил ал-ҳидоя” асарига ёзилган мухтасар асаридир. Асар бутун ислом оламида машҳур бўлиб, ислом динининг шариат аҳком, фиқҳий масалаларига бағишланган. …

Батафсил

حاشية عصام الدين على الفوائد الضيائية للجامى (Ҳошият Исомиддин аъла ал-фавоиду аз-зиёийя ли-ж-Жомий)

№ inv. MR 88 Муаллифи: Исомиддин Иброҳим ибн Муҳаммад Исфаройиний (ваф. 951/1544 й.). Грамматика. Асар Абдураҳмон Жомийнинг “Фавоид аз-зиёийя” асарига Исомиддин Иброҳим ибн Муҳаммад Исфаройиний айрим изоҳталаб сўзларга ҳошия услубида шарҳ ёзган. Мазкур асар Марказий Осиё мадрасаларида олий босқич курси талабаларига араб тили грамматикасини ўзлаштириш учун асосий дарслик сифатида фойдаланилган. Нусха …

Батафсил

حاشية على الفوائد الضيائية (Ҳошия аъла ал-фавоид аз-зиёийя)

№ inv. MR 129 Муаллифи: Абдулғафур ал-Лари Ризоиддин (ваф. 912/1506  й.). Грамматика. Асар – Абдураҳмон ибн Аҳмад Жомий (ваф. 1414-1492 й.)нинг “Фавоид аз-зиёийя” асарига ёзилган ҳошиядир. Асар араб тили грамматикасига оид бўлиб, боршқа ҳошиялар ичида ҳажман катта ҳисобланади. Чунки, муаллиф шарҳни ҳар бир бобига алоҳида тўхталиб мавзуларни кенг ёритиб берган. Марказий Осиё …

Батафсил

Шарҳ ан-ниқоя

Муаллифи: Маҳмуд ибн Илёс Фаҳриддин ар-Румий. (ваф.851/1447 й.) Фиқҳ. Мазкур асар Убайдуллоҳ ибн Масъуд Садр аш-Шариъа ас-Сани ал-Маҳбубий  (ваф. 747/1346 й.)нинг “Ан-Ниқоя, (Мухтасар ал-виқоя фи масоил ал-ҳидоя)” нинг асарига ёзилган шарҳдир. Асар “Фасл ал-сифату солат” (“Намоз сифатлари”)дан бошланиб, “Китоб ал-ахрас”да тугаган. Нусха тўлиқ эмас.

Батафсил

Шарҳ ал-виқоя

Муаллифи: Убайдуллоҳ ибн Масъуд Садр аш-Шариъа ас-Сани ал-Маҳбубий  (ваф. 747/1346 й.) Фиқҳ. Маҳмуд ибн Убайдуллоҳ ибн Аҳмад Маҳбуб Садр аш-Шариъа ал-Аввал (ваф. 680/1281 й.)нинг “Виқоя фи масоил ал-ҳидоя” асарига ёзилган форс тилидаги  шарҳидир. Асар бутун ислом оламида машҳур бўлиб, ислом динининг шариат аҳкоми ва фиқҳий масалаларига бағишланган. Асардан Марказий Осиё мадрасаларида …

Батафсил