Home / ҚЎЛЁЗМАЛАР

ҚЎЛЁЗМАЛАР

قصيده (Қасийда)

№ inv. MR 186/IV Муаллиф номаълум. Дуо.Рисолада турли хил қасийдалар келтирилган бўлиб, ҳар бир қасийданинг ўқилиш тартиби ва хислатлари баён қилинган. Рисола дуолар мажмуаси бўлиб, унда инсонлар бемор бўлган пайтида ўқиладиган турли дуолар, дам солиш йўллари, турли хил муоммаларни бартараф этиш йўллари баён этилган. Нусха тўлиқ эмас. Басмала (в. 78б). …

Батафсил

هزار يك نام حضرت الله تعالى (Ҳазор як ном ҳазратиллаҳ таъала)

№ inv. MR 69 Муаллиф номаълум Дуо. Асарда ҳамд-сано, саловот, дуолар келтирилган бўлиб, бу саловот ва дуолар Қуръон Карим ояти ва ҳадислардан олинган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. 1б). Асар боши (в. 1б) : اللهم انى اسالك باسمائك الحسنى ما علمت وما لم اعلم يا الله يا رحمان يا رحيم يا …

Батафсил

Сарфи Баҳоий (Бидон)

 № inv. MR 63/III Муаллифи: Баҳоуддин Муҳаммад ибн Ҳусайн Амилий (1030/1621 й.). Грамматика. Асар Ибн Ҳожибнинг “Муқаддимат ал-кофия фи илм ан-наҳв” мажмуа асари ҳисобланиб, Баҳауддин Муҳаммад ибн Ҳусайн Амилий асарнинг “Бидон” бўлимини форс тилида араб тили грамматика мавзуларини ёритиб берган.  Нусха тўлиқ.  Басмала (в. 50б). Асар боши (в. 50б) : بدان …

Батафсил

مراح الارواح(Мароҳу ал-арвоҳ)

№ inv. MR 62/V Муаллиф: Аҳмад  ибн Али ибн Масъуд (ваф. 738/1338 й.) Грамматика. Асар  араб тили грамматикасига оид бўлиб, унда морфология ва синтаксиснинг олтита бобга бўлиб ўрганилган. Асарда асосан феълларнинг тусланиши ва турланиши кўрсатиб ўтилган. Асарнинг кўплаб нусхалари бўлиб, Марказий Осиё мадрасаларида араб тили грамматикасини ўзлаштиришда асосий дарслик сифатида фойдаланилган. …

Батафсил

شرح الشمسية فى المنطق للقطب(Шарҳ аш-шамсийя фи ал-мантиқ ли-л-Қутб (Таҳрир ал-қоваъид ал-мантиқийя) (в. 2а))

№ inv. MR 4/I Муаллифи: Қутбиддин Муҳаммад ибн Муҳаммад Розий Таҳтоний (ваф. 766/1364 й.) Мантиқ. Асар мантиқ илмига оид бўлиб, унда турли хил масалалар баён қилинган. Асар бир неча баҳс ва мунозаралардан иборат бўлиб, ҳар бир баҳс бир неча қисмларни ўз ичига олади. Асарда илм, тасаввур, ҳикмат каби иборалар мантиқий шарҳлаб …

Батафсил

Ҳошияту аъла таҳрир ал-қоваъид ал-мантиқийяти фи шарҳ ар-рисалати аш-шамсийя

№ inv. MR 224/II Муаллифи: Али ибн Муҳаммад Саййид Шариф Журжоний (ваф. 816-1413 й.). Мантиқ. АсарНажмиддин Котибийнинг (ваф. 675/1276 й.) “Шамсийя” номли асарига Қутбиддин Розий Таҳтаний (ваф. 766/1364 й.) “Таҳрир ал-қавоид ал-мантиқийя” номли шарҳ  ёзган. Али ибн Муҳаммад Саййид  Шариф Журжоний эса бу асарга ҳошия ёзган. Асар мантиқ илмига оид бўлиб, …

Батафсил

لغت (Луғат)

№ inv. MR 45/X муаллифи  номаълум.   Луғат. Ушбу асар араб форс тилида ёзилган луғат бўлиб, савол-жавоб тартибида берилган. Нусха тўлиқ.  Басмала (в. 94а) : Асар боши (в. 94а) :  اكرس رب درلغت چست و در اصطلاح چست ج رب در لغت نرست كردن و در اصطلاح  … Асар сўнги (в. …

Батафсил

Шарҳу ала аш-шофия

№ inv. MR 49 Муаллифи: Фахриддин Аҳмад ибн Ҳасан Жорбардий (ваф.746/1345 й.).  Грамматика. Асар Ибн Ҳожиб номи билан танилган машҳур наҳв олими Усмон ибн Умар (ваф. 646/1248 й.)нинг сарф илмига оид “аш-Шофия фит-тасриф” номли асарига Фахриддин Аҳмад ибн Ҳасан Жорбардий тарафидан ёзилган шарҳдир. Унда сўз бўлаклари, феъл ва унинг боблари, мавзулар …

Батафсил

انيس العشاق (Анис ал-ушшоқ)

№ inv. MR 68/II Муаллифи: Ҳасан ибн Муҳаммад Абу Абдуллоҳ ар-Ромий Табризий (ваф. 770/1368 й.). Адабиёт. Асар Машҳур файласуф, донишманд бўлиб, Шарқда шуҳрат қозонган мутафаккир бўлиб, форс-тожик адабиётида мумтоз адиб сифатида танилган. Асарда форс шоирларининг шеърларидан ва уларнинг ижодий фаолияти ҳақида бўлиб, бу асар шоирлар мушоирасидаги шоирларнинг қаламига мансуб қасида, ғазал …

Батафсил

ديوان حافظ (Девони Ҳофиз)

№ inv. MR 199/I Муаллифи: Шамсиддин Муҳаммад Хожа Ҳофиз Шерозий (ваф. 1325/1388 й.).  Шеърият. Асар Эроннинг машҳур тасаввуф лирик шоири, донишманди бўлиб, девонида рубоий, ғазал, мухаммас жамланган. Девон шоирнинг ҳаётлик вақтидаёқ жуда машҳур ҳисобланиб, халқ орасида кўп мутолаа қилинган. Ҳофиз Шерозий тасаввуф илмини ўз ғазаллари орқали кенг ёритиб берган. Шоир девони …

Батафсил