Home / ҚЎЛЁЗМАЛАР (page 20)

ҚЎЛЁЗМАЛАР

تصريف الأفعال (Тасриф ал-афъол)

№ inv. MR 123/V Муаллиф. Шасиддин Муҳаммад ибн Абулқосим Муиззий (IX-X/XIV-XV аср). Грамматика. Асарда араб тили грамматикасидаги сўзларнинг боғланиниш усулларига оид мавзулар ёритилган. Марказий Осиё ҳамда татар мадраса ва диний мактабларида дарслик сифатида ўқитилган. Нусха тўлиқ эмас. Басмала (в. 74б). Асар боши (в. 74б) : الحمد لله على نعمائه و الصلوة …

Batafsil

النقاية (Ан-Ниқоя)

النقاية (مختصر الوقاية فى مسائل الهداية) Ан-Ниқоя, (= Мухтасар ал-виқоя фи масоил ал-ҳидоя) № inv. MR 207 Муаллиф. Убайдуллоҳ ибн Масъуд Садр аш-Шариъа ас-Сани ал-Маҳбубий (ваф. 747/1346 й.). Фиқҳ. Мазкур асар Маҳмуд ибн Убайдуллоҳ ибн Аҳмад ал-Маҳбуб Садр аш-Шариъа ал-Аввал (ваф. 680/1281 й.)нинг “Виқоя фи масоил ал-ҳидоя” асарига ёзилган мухтасар …

Batafsil

مطالب المصلي (Матолиб ал-мусолли)

مطالب المصلي (فقه كيدانى) Матолиб ал-мусолли (= Фиқҳ ал-Кайдоний) № inv. MR 105/III Муаллиф. Лутфуллоҳ Насафий ал-Фозил ал-Кайдоний (ваф. 750/1349 й.). Фиқҳ. Асар ўз даврида Марказий Осиё ҳудудида муҳим фиқҳий асарлардан бири ҳисобланган. Ҳажм жиҳатидан кичик бўлсада, унда фиқҳ илмига ва шаръий масалаларга бағишланган. Асар Марказий Осиё мадрасаларида ўзоқ вақт давомида дарслик …

Batafsil

الرسالة (Ар-рисола)

№ inv. MR 54/I Муаллиф. Муаллифи – номаълум. Ақоид. Ақидавий оқимлар, етмиш уч фирқа ва бошқа фирқалар ҳақидаги рисола бўлиб, унда Қуръони карим ва ҳадисларда келган далиллар асосида адашган фирқаларнинг қарашлари ёритилиб берилган. Нусха тўлиқ. Басмала (в.1б) Асар боши (в. 1б) : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على على سيدنا …

Batafsil

اول علم (Аввали илм)

№ inv. MR 150/IX Муаллиф. Муаллифи – номаълум. Ақоид. Асар савол-жавоб тариқасида ёзилган. Унда Аллоҳ таолонинг фазилатлари ҳақида, шайтони лаъин ҳақида ҳамда ҳар бир жавобда ҳадис ва оятларни келтириб маълумотлар берилган. Бу асар Ўрта Осиёда жуда машҳур бўлиб, у диний-эътиқодий масалаларига оид ўқув дарслиги ҳисобланган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. 81б). Асар …

Batafsil

چهار كتاب (Чаҳор китоб)

چهار كتاب (كليات چهار كتاب) Чаҳор китоб (= Куллият чаҳор китоб) № inv. MR 73/I Муаллиф. бир неча муаллифлардан йиғилган тўплам. Ақоид. Тўплам бир неча муаллифлардан ташкил топган. Асар калом илмига оид бўлиб, тўрт китоб жамланган мажмуа ҳисобланади ва “чаҳор китоб” номи билан номланади. Унда иймон, дуо, саловот, ибодат турлари, панд-насиҳатга …

Batafsil

حركات الإعراب (Ҳаракот ал-эъроб)

№ inv. MR 105/XIII Муаллиф. Маҳмуд ибн Умар Замахшарий Хоразмий (ваф. 538/1144 й.). Грамматика. Асар араб тили грамматикасига оид бўлиб, олд кўмакчиларнинг турлари ва уларнинг гапларда қўлланилиш қоидалари, феълларнинг тусланиши, исмларни мансуб (фатҳа) қилиши, кесимни эса марфуъ (бош келишик)да келтирилиши, феълларни жазм (сукун) қилиши келтирилган. Асарга бир қанча шарҳлар ёзилган. Нусха …

Batafsil

الرسالة الشمسية فى قواعد المنطقية (Ар-Рисола аш-шамсия фи қаваид ал-мантиқийя)

№ inv. MR 108/IV Муаллиф. Нажмиддин Али ибн Умар ибн Али Қазвиний Катибий Дабирон (ваф. 675/1276 й.). Мантиқ.. Асар мантиқ илмига оид бўлиб, унда турли хил мантиқий масалалар кўриб чиқилган. Асар Марказий Осиё мадрасаларида мантиқ илмидан дарслик сифатида ўқитилган. Кейинги давр уламолари учун мантиқ илми бўйича қимматли манба бўлиб хизмат қилган. …

Batafsil

العقائد العضدية (Ал-Ақоид ал-Азудийя)

№ inv. MR 149/V Муаллиф. Азудиддин Абдурраҳмон ибн Аҳмад ибн Абдулғофур Сиддиқий Мутаразий Шибанкарий Ийжий (ваф. тахм. 756/1355 й.) Ақоид.. Асар эътиқод илмига бағишланган. Мавзулар оят ва ҳадислар билан ёритиб берилган. Нусха тўлиқ эмас. Басмала (в. 111а) Асар боши (в. 111а) : قال النبى الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتى …

Batafsil

شرح بدان (Шарҳу бидон)

№ inv. MR 45/VIII Муаллиф. муаллиф номаълум. Грамматика. Асар Баҳоуддин Муҳаммад ибн Ҳусайн Амилий (1030/1621 й.) нинг араб тили морфологиясига оид “Бидон” асарига шарҳ бўлиб, Унда сўз бўлаклари, феъл ва унинг боблари мисоллар билан келтирилиб, кенг ёритиб берилган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. 84а). Асар боши (в. 84а) : بدان اسعدك الله …

Batafsil