Home / ҚЎЛЁЗМАЛАР (page 10)

ҚЎЛЁЗМАЛАР

حركات الإعراب Ҳаракот ал-эъроб

№ inv. MR 123/II Муаллиф. Маҳмуд ибн Умар Замахшарий Хоразмий (ваф. 538/1144 й.).  Грамматика. Асар араб тили грамматикасига оид бўлиб, олд кўмакчиларнинг турлари ва уларнинг гапларда қўлланилиш қоидалари, феълларнинг тусланиши, исмларни мансуб (фатҳа) қилиши, кесимни эса марфуъ (бош келишик)да келтирилиши, феълларни жазм (сукун) қилиши келтирилган. Асарга бир қанча шарҳлар ёзилган. …

Batafsil

مطالب المصلي (فقه كيدانى) Матолиб ал-мусолли (= Фиқҳ ал-Кайдоний)

№ inv. MR 98/II Муаллиф. Лутфуллоҳ Насафий ал-Фозил  ал-Кайдоний (ваф. 750/1349 й.). Фиқҳ. Асар ўз даврида Марказий Осиё ҳудудида муҳим фиқҳий асарлардан бири ҳисобланган. Ҳажм жиҳатидан кичик бўлсада, унда фиқҳ илмига ва шаръий масалаларга бағишланган. Асар Марказий Осиё мадрасаларида ўзоқ вақт давомида дарслик сифатида фойдаланилган. Нусха тўлиқ.  Басмала (в. 194б). …

Batafsil

النقاية (مختصر الوقاية فى مسائل الهداية) Ан-Ниқоя, (= Мухтасар ал-виқоя фи масоил ал-ҳидоя)

№ inv. MR 102 Муаллиф. Убайдуллоҳ ибн Масъуд Садр аш-Шариъа ас-Сани ал-Маҳбубий (ваф. 747/1346 й.). Фиқҳ. Мазкур асар Маҳмуд ибн Убайдуллоҳ ибн Аҳмад ал-Маҳбуб Садр аш-Шариъа ал-Аввал (ваф. 680/1281 й.)нинг “Виқоя фи масоил ал-ҳидоя” асарига ёзилган мухтасар асаридир. Асар бутун ислом оламида машҳур бўлиб, ислом динининг шариат аҳком, фиқҳий масалаларига …

Batafsil

چهار كتاب (كليات چهار كتاب) Чаҳор китоб (= Куллият чаҳор китоб)

№ inv. MR 29 Муаллиф. Бир неча муаллифлардан йиғилган тўплам. Ақоид. Тўплам бир неча муаллифлардан ташкил топган. Асар калом илмига оид бўлиб, тўрт китоб жамланган мажмуа ҳисобланади ва “чаҳор китоб” номи билан номланади. Унда иймон, дуо, саловот, ибодат турлари, панд-насиҳатга тегишли мавзулар ҳадис ва Қуръони карим оятлари билан баён қилинган. …

Batafsil

العقائد العضدية Ал-Ақоид ал-Азудийя

№  inv. MR 144/II Муаллиф. Азудиддин Абдурраҳмон ибн Аҳмад ибн Абдулғофур Сиддиқий Мутаразий Шибанкарий Ийжий (ваф. тахм. 756/1355 й.). Ақоид.. Асар эътиқод илмига бағишланган. Мавзулар оят ва ҳадислар билан ёритиб берилган. Нусха тўлиқ.  Басмала (в. 16б) Асар боши (в. 16б) :  الحمد الجامع المتوحد الصلاة لصانع الفنون قال النبى عليه …

Batafsil

حاشية على شرح التفتازانى على عقائد النسفى Ҳошияту ала шарҳи ат-Тафтазоний ала ақоид ан-Насафий

№  inv. MR 65 Муаллиф. Мавлавий Аҳмад, Аҳмад Жундий (ваф. 1003/1594-95). Ақоид. Асар “Шарҳ ақоид ан-Насафий” асарига ёзилган ҳошиядир. Асар мусулмонларнинг эътиқоди, Аллоҳнинг борлиги, қабр, жаннат, дузах ва шу каби ақидавий масаларни ўз ичига олади. Шарҳ энг машҳур шарҳлардан бири деб тан олиниб, мадрасаларда дарслик сифатида кенг кўламда фойдаланилган. Нусха …

Batafsil

شرح مطالب المصلى (شرح فقه كيدانى) Шарҳ Матолиб ал-мусолли (= Шарҳ Фиқҳ Кайдоний)

 № inv. MR 192/I Муаллиф – номаълум. Фиқҳ. Мазкур асар Лутфуллоҳ Насафий Фозил Кайдоний (ваф. 750/1349 й.)нинг “Матолиб ал-мусолли” (Фиқҳ ал-Кайдоний) асарига ёзилган шарҳдир. Асар ислом оламида фиқҳий масалаларни ишлаб чиқишда муҳим асарлардан бири ҳисобланган. Нусха тўлиқ эмас. Асар боши (в. 1а) :   … آنرا نوعان محرم و مكروه دو …

Batafsil

الهداية فى شرح البداية Ал-Ҳидоя фи шарҳ ал-бидоя

№ inv. MR 122 Муаллиф. Бурҳониддин Али ибн Абу Бакр ибн Абдужалил Фарғоний Марғиноний (ваф. 1197/1178 й.). Фиқҳ. Асар ислом оламидаги Ҳанафий мазҳаби фиқҳ фанига оид энг машҳур манбалардан бири ҳисобланади. Муҳим илмий аҳамиятга эга эканлиги боис, унга жуда кўплаб шарҳ ва ҳошиялар ёзилган. Асардан Марказий Осиё мадрасаларида фиқҳ илми …

Batafsil

النقاية (مختصر الوقاية فى مسائل الهداية) Ан-Ниқоя, (= Мухтасар ал-виқоя фи масоил ал-ҳидоя)

№ inv. MR 6/II Муаллиф. Убайдуллоҳ ибн Масъуд Садр аш-Шариъа ас-Сани ал-Маҳбубий (ваф. 747/1346 й.). Фиқҳ. Мазкур асар Маҳмуд ибн Убайдуллоҳ ибн Аҳмад ал-Маҳбуб Садр аш-Шариъа ал-Аввал (ваф. 680/1281 й.)нинг “Виқоя фи масоил ал-ҳидоя” асарига ёзилган мухтасар асаридир. Асар бутун ислом оламида машҳур бўлиб, ислом динининг шариат аҳком, фиқҳий масалаларига …

Batafsil

الحكمة الخاقانية Ҳикмат ал-Хоқонийя

№ inv. MR 111/II Муаллиф номаълум. Мантиқ.  Асар мантиқ илмига оид бўлиб, муаллиф “Ҳикмат ал-айн”, “Шарҳи ҳикмат ал-айн” ва  Саййид Шариф Журжонийнинг ҳошиялари асосида ёзилган шарҳ. Асар уша даврнинг ҳукмдори Ҳоқон Саййид Субҳонқули Муҳаммад Баҳодирхон (1091/1680-1114/1702 й.) ҳомийлигида ёзилганлиги учун китобнинг номланишида унга нисбат берилган. Нусха тўлиқ эмас.  Басмала (в.177б) …

Batafsil