Home / МАҚОЛАЛАР (page 4)

МАҚОЛАЛАР

Саодат сари…

Инсоннинг нафақат тани, балки руҳи ҳам давога муҳтож. Сабаби, соғлом баданда ҳаракатга келган нуқсонли руҳ пировардида, жамики ҳужайраларни зарарлайди. Хўш, руҳдаги хасталик аломатлари қандай намоён бўлади? Бу биринчи навбатда, Яратганга ишонмаслик, кибр-у ҳаво, мутаассибона қараш, ўзликдан йироқлашиш, сабрсизлик, ёлғон сўзлаш, ҳасад, иғво, ғийбат ва ҳоказо каби иллатлар воситасида воқеликка кўчади. …

Batafsil

МАЗҲАБНИ ИНКОР ҚИЛИШ

Мазҳаб эгалари – улар Абу Ҳанифа бўладими, Шофиъий бўладими, Молик ёки Аҳмадми, мазҳабларини тузишда ва масалаларни ишлаб чиқишда шариатга хилоф қилган эмаслар. Ҳар бирлари тўртта асосий манбага – Қуръон, ҳадис, ижмоъ ва қиёсга суянганлар. Уларнинг ораларидаги ихтилофлар оят ва ҳадисларнинг маъноларини тушунишда юз берган, холос. Уларнинг бирортаси бу борада таассубга …

Batafsil

ОБИД НАМАНГОНИЙ ЗАМОНАСИ ҲАҚИДА (“Туҳфат ул-обидин ва анис ул-ошиқин” баёзи асосида)

ХIХ аср охири ва ХХ аср бошларида юз берган ижтимоий-сиёсий, маданий ўзгаришлар ўзбек адабиётига ўз таъсирини кўрсатди. Ўзбек адабий ҳаракатига янги йўналишлар, янги рух, янги мавзулар кириб келди. Бу даврда ўзбек адабиётида янги номлар пайдо бўлди ва уларнинг ижоди вақтли матбуотда ёритилиб борилди. Уларнинг кўплари баёзлар, тўпламлар, девонлар ҳолида чоп …

Batafsil

ЭКСТРЕМИЗМ – ЖАМИЯТ УЧУН ЗАРАР

Экстремизм – жамият учун анъанавий бўлган диний қадриятлар ва ақидаларни рад этиш, уларга зид бўлган ғояларни алдов ва зўрлик билан тарғиб қилишга асосланган назария ва амалиётни англатади. Экстремизм ва терроризм бир-бири билан боғлиқ бўлган ягона жараённинг бирин-кетин ривожланадиган босқичларидир. Экстремизм келиб чиқишининг биринчи ва асосийси сабаби мутаассиб фикр ва қарашларнинг …

Batafsil

БОБУР ИЛМИЙ-МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ АҲАМИЯТИ

Заҳириддин Муҳаммад Бобур Ўрта аср Шарқ маданияти, адабиёти ва шеъриятида ўзига хос ўрин эгаллаган адиб, шоир, олим бўлиш билан бирга, йирик давлат ва сиёсат арбоби, моҳир саркарда ҳам саналади. У кенг дунёқараши ва комил ақл-заковати билан Ҳиндистонда маърифатпарвар давлат арбоби сифатида ном қозонган бўлса, “Бобурнома” асари билан жаҳоннинг машҳур тарихнавислари …

Batafsil

АЛИШEР НАВОИЙ НАЗНИДА ОДИЛ ПОДШОҲ ТИМСОЛИ

Бутун умрини эл юрт фаровонлиги йўлида эзгу ишларга бахш этган, улуғ шоир, мутафаккир ҳамда йирик давлат арбоби Алишер Навоийнинг одил ҳукмронлиги тўғрисидаги қарашлари ҳаётийлиги билан ҳамон қадрлидир. Навоий «Ҳайрат-ул аброр» ва «Садий Искандарий» достонларида ўз орзусидаги одил подшоҳ тимсолини яратади ва шундай подшоҳнинг сиёсати туфайли вужудга келган кучли давлатчилик ғояларини …

Batafsil

АЛИШEР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ИЛМ-ФАНГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрдаги «Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-6097-сон фармонида ривожланаётган мамлакатлар рақобатбардошликни ошириш ва мустаҳкамлаш бўйича юқори технологияли ишлаб чиқариш ва глобал маркетингни фаол ўзлаштириш, устувор йўналишларда ўз илмий мактабларини ташкил этиш, тажрибали ва малакали мутахассисларни жалб этиш, инновацион салоҳиятга эга истиқболли стартапларни …

Batafsil

ИСЛОМ ДИНИНИНГ ДИНИЙ МУТААССИБЛИККА МУНОСАБАТИ

Бутун дунё мамлакатларини экстремизм ва терроризм ташвишга солиб келмоқда. Ҳозирда экстремизм ва терроризм дунё мамлакатлари учун нафақат ташқи, балки ички хавфсизликка ҳам дахлдор масалага айланди. Шу билан бирга ҳозирда кўплаб шахсларнинг экстремистик ва террористик ташкилотлар таъсирига тушиб қолаётганликлари турли хил ижтимоий муаммолар, давлат ва жамият хавфсизлигига путур етказувчи таҳдидларни юзага …

Batafsil

МАОРИФ ХАЛҚ КОМИССАРЛИГИНИНГ “ИЛҒОР” ВАЗИФАЛАРИ

Ўрта асрлардан бошлаб Туркистон маданий ҳаётида мактаб ва мадраса алоҳида аҳамият касб этган. Таълим тизимининг бу босқичи ёшларнинг илм-фан ўрганишида асосий пойдевор вазифасини ўтаган. Аммо халқаро савдонинг қуруқлик орқали таназзули, сиёсий парокандалик ва ХIХ аср ўрталарида чет эл мустамлакачиларнинг босқини маориф тизими ривожига салбий таъсир этди. Бу ҳолат мамлакатни замона …

Batafsil

ИСЛОМ ДИНИ МАНБАЛАРИДА ДИНИЙ БАҒРИКEНГЛИК ВА МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК МАСАЛАСИ

Юртимиз қадим асрлардан турли маданият, тил, урф-одат, турмуш тарзига эга бўлган, хилма-хил динларга эътиқод қилувчи ва бир-бирига ўхшаш бўлмаган турли халқлар, миллатлар яшаб келаётган заминдир. Мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ юртимизда турли динларга мансуб қадриятларни асраб-авайлашга, барча фуқароларга ўз эътиқодини амалга ошириш учун зарур шароитларни яратиб беришга, динлар ва миллатлараро ҳамжиҳатликни янада …

Batafsil