Home / ҚЎЛЁЗМАЛАР (page 46)

ҚЎЛЁЗМАЛАР

ديوان بيدل (Девони Бедил)

№ inv. MR 41 Мирзо Абдулқодир Бедил (ваф. 1133/1720-21 й.). Шеърият. Муаллиф – файласуф, донишманд жамиятшунос ва табиатшунос олим бўлиб, форс адабиётида мумтоз адиб сифатида танилган. Мирзо Бедил ўзининг серқирра ижоди билан Ҳиндистон, Ўрта Осиё халқлари ижтимоий-сиёсий ва бадиий тафаккури тарихида муҳим роль ўйнаган, ҳаётлигидаёқ Ҳиндистоннинг фозил ва донишмандлари, шоир …

Батафсил

ترغيب الصلوت (Тарғиб ал-солат)

№ inv. MR 220/I Муаллиф. Муҳаммад ибн Аҳмад Зоҳид. Фиқҳ. Асарда намознинг фарз қилиниш тарихи, шартлари, арконлари, жамоат намози, намоздан кейин ўқиладиган дуоларнинг фазилати ва намозни бузадиган амаллар келтирилган Нусха тўлиқ. Басмала (в. 1б). Асар боши (в. 1б) : الحمد الله الذى جعل الصلوت و سيد الى الصيات سببا لرفع الدراجات …

Батафсил

خلاصة الفقه (Хулосату ал-фиқҳ)

№ inv. MR192/VII Муаллиф. Абдулатиф ал-Лаҳурий Фиқҳ. Асар ўн саккизта бобдан иборат бўлиб, уларда тавҳид, Расулуллоҳнинг сифатлари, иймон сифатларининг зикри, мерос ҳақида, таҳорат, ғусл, мусулмонинг одоби, иймон, иймоннинг икки қисмга бўлиниши ва унинг шартлари, ақоид илми, суннатларга амал қилиш, фарз, вожиб, суннатнинг турлари, илм ўрганишликнинг фарзлиги, сатр авратнинг фарзлиги, талоқнинг турлари, …

Батафсил

النقاية (Ан-Ниқоя)

النقاية (مختصر الوقاية فى مسائل الهداية) Ан-Ниқоя, (Мухтасар ал-виқоя фи масоил ал-ҳидоя) № inv. MR 37 Муаллиф. Убайдуллоҳ ибн Масъуд Садр аш-Шариъа ас-Сани ал-Маҳбубий (ваф. 747/1346 й.). Фиқҳ. Мазкур асар Маҳмуд ибн Убайдуллоҳ ибн Аҳмад ал-Маҳбуб Садр аш-Шариъа ал-Аввал (ваф. 680/1281 й.)нинг “Виқоя фи масоил ал-ҳидоя” асарига ёзилган мухтасар асаридир. Асар …

Батафсил

حركات الإعراب (Ҳаракот ал-эъроб)

№ inv. MR 209/IV Муаллиф. Маҳмуд ибн Умар Замахшарий Хоразмий (ваф. 538/1144 й.). Грамматика. Асар араб тили грамматикасига оид бўлиб, олд кўмакчиларнинг турлари ва уларнинг гапларда қўлланилиш қоидалари, феълларнинг тусланиши, исмларни мансуб (фатҳа) қилиши, кесимни эса марфуъ (бош келишик)да келтирилиши, феълларни жазм (сукун) қилиши келтирилган. Асарга бир қанча шарҳлар ёзилган. Нусха …

Батафсил

اربعين حديث (Арбаъийн ҳадис)

№ inv. MR 217/VI Муаллиф. Низомиддин Мир Алишер Навоий (1441-1501 й.). (в. 70б). Ҳадис. Асар Муҳаммад пайғамбар (с.а.в.) нинг халқ орасида машҳур бўлган ҳадисларидан қирқ донаси арабча матни билан келтирилиб, унга туркий тилда назмий услуб билан таржима ва муножотлар битилган. Нусха тўлиқ : Асар тили. Араб-туркий. Басмала (в. 66б) Асар боши …

Батафсил

الرسالة الشمسية فى قواعد المنطقية (Ар-Рисола аш-шамсия фи қаваид ал-мантиқийя)

№ inv. MR 234 Муаллиф. Нажмиддин Али ибн Умар ибн Али Қазвиний Катибий Дабирон (ваф. 675/1276 й.). Мантиқ. Асар мантиқ илмига оид бўлиб, унда турли хил мантиқий масалалар кўриб чиқилган. Асар Марказий Осиё мадрасаларида мантиқ илмидан дарслик сифатида ўқитилган. Кейинги давр уламолари учун мантиқ илми бўйича қимматли манба бўлиб хизмат қилган. Бу …

Батафсил

رياض العاشقين (Риёз ал-ошиқин)

№ inv. MR 68/III Муаллиф. Рофеъуддин Абулфазл Ашраф ибн Абу Али Ҳусайн Табризий. Тасаввуф. Асар тасаввуф илмига бағишланган бўлиб, унда панд-насиҳат, тариқатининг ҳилқалари ва уларнинг маърифат, тариқат, камолот йўллари, одоби ҳақида бўлиб, шартли равишда саккизта боб ва кўплаб ҳикоятлар, шеърлар асосида баён қилинган. Нусха тўлиқ. Асар тили. Форс. Басмала (в. 81б). Асар боши (в. 81б) …

Батафсил

شرح الفقه الأكبر (Шарҳ ал-фиқҳ ал-акбар)

№  inv. MR 94/V Муаллиф. Абу Мунтаҳа Аҳмад ибн Муҳаммад Мағнисавий ( ваф. 939/1532 й.). Ақоид. Асар Абу Ҳанифанинг “Фиқҳ ал-акбар” асарига шарҳ бўлиб, ҳанафий мазҳаби тарқалган минтақаларда ақидавий масалаларни ўрганишда асосий манбалардан бири ҳисобланган. Нусха тўлиқ. Басмала (в. 124а). Асар боши (в. 124а) : الحمد الله الذي هدانا الى طريق …

Батафсил

Шарҳ матолиб ал-мусалли (Шарҳ фиқҳ ал-Кайдоний)

№inv. MR 127/II Муаллиф. Саъдуддин Масъуд ибн Умар Тафтазоний (ваф. 791/1389 й.) Фиқҳ. Мазкур асар Лутфуллоҳ ан-Насафий ал-Фозил ал-Кайдоний (ваф. 750/1349 й.)нинг “Матолиб ал-мусолли” (Фиқҳ ал-Кайдоний) асарига ёзилган шарҳдир. Асар ислом оламида фиқҳий масалаларни ишлаб чиқишда муҳим асарлардан бири ҳисобланган. Муаллиф шарҳни ҳар бир бобларига алоҳида тўхталиб, далиллар билан мавзуларни ёритиб …

Батафсил