Home / ҚЎЛЁЗМАЛАР (page 2)

ҚЎЛЁЗМАЛАР

الرسالة (Рисола)

№ inv. MR 146/I Муаллиф. Муаллифи – номаълум. Мантиқ. Асар мантиқ илмига оид бўлиб, унда оламнинг яратилиши жузъий ва умумий ҳамда хоссатан бўлган таърифлар билан ёритиб берилган. Нусха тўлиқ эмас. Асар боши (в. 1а) : …كل نار حاره ومالا مكان العام لا شي من الخاصة  بارد واما المركبات ضع الاولى المشروطة …

Batafsil

خاسية علم (Хосияти илм)

№ inv. MR 150/XI Муаллиф. Муаллифи – номаълум. Тасаввуф. Асарда илму маърифатнинг хосият ва фазилатлари, зикр ва муриднинг одоб-ахлоқи ҳақида сўз юритилган. Шунингдек, ҳадис шарифдан далиллар келтириб мавзуларни ёритиб берилган. Нусха тўлиқ эмас. Асар боши (в. 279а) : تا ان اکر وقت کی شعارا درخانه قبر بخوبا نند كه بار رسول …

Batafsil

شرح الكافية (Шарҳ ал-кофия)

№ inv. MR 186/I Муаллиф. Муаллифи – номаълум. Грамматика. Асар Усмон ибн Умар ибн Абу Бакр ибн Ҳожиб )ваф. 646/1248 й.)нинг “Кофия” асарига форсча мукаммалишарҳ бўлиб, араб тилидаги гап, сўз бўлаклари, эга ва кесим муносабати, олмошлар, сифат ва сифатдошлар, келишиклар, феъл ва юкламалар батафсил шарҳлаб берилган. Нусха тўлиқ эмас. Басмала (в. …

Batafsil

النقاية (Ан-Ниқоя)

النقاية (مختصر الوقاية فى مسائل الهداية) Ан-Ниқоя, (= Мухтасар ал-виқоя фи масоил ал-ҳидоя) № inv. MR 141 Муаллиф. Убайдуллоҳ ибн Масъуд Садр аш-Шариъа ас-Сани ал-Маҳбубий (ваф. 747/1346 й.). Фиқҳ. Мазкур асар Маҳмуд ибн Убайдуллоҳ ибн Аҳмад ал-Маҳбуб Садр аш-Шариъа ал-Аввал (ваф. 680/1281 й.)нинг “Виқоя фи масоил ал-ҳидоя” асарига ёзилган мухтасар асаридир. …

Batafsil

مجمع خافي (Мажуъа Хофий)

№ inv. MR 147/V Муаллиф. Муаллифи – номаълум. Фиқҳ. Асар намоз ва покликка оид турли масалалар келтирилган бўлиб, улар оят, ҳадислар, масалалар ва ривоятлар билан ёритиб берилган. Нусха тўлиқ эмас. Басмала (в. 48б). Асар боши (в. 48б) : مسئلة مسلمانى نماز ميكندارد وشك افتادش كه از من آبي آن نمازرا … …

Batafsil

ديوان بيدل (Девони Бедил)

№ inv. MR 203 Муаллиф. Мирзо Абдулқодир Бедил (ваф. 1133/1720-21 й.). Шеърият. Муаллиф – файласуф, донишманд жамиятшунос ва табиатшунос олим бўлиб, форс адабиётида мумтоз адиб сифатида танилган. Мирзо Бедил ўзининг серқирра ижоди билан Ҳиндистон, Ўрта Осиё халқлари ижтимоий-сиёсий ва бадиий тафаккури тарихида муҳим роль ўйнаган, ҳаётлигидаёқ Ҳиндистоннинг фозил ва донишмандлари, …

Batafsil

خطبة حضرت الادم (Хутба ҳазрат ал-Одам)

№ inv. MR 74/I Муаллиф. Муаллиф номаълум. Қисса. Асар Қуръони Каримдаги оятлардан келтирилган қиссалардан ташкил топган бўлиб, муаллиф қиссада тарихий ҳақиқатни бадиий акс эттирган ўхшатиш, сифатлаш, мажозий тасвирлардан ўринли фойдаланилган Унда Одам а.с. ва Момо Ҳавво, Иброҳим ва Сора, Юсуф ва Зулайҳонинг никоҳлари ҳақида ҳикоятлар ҳамда никоҳ ояти келтирилиб, уни шарҳ ва …

Batafsil

القرآن الكريم (Ал-Қуръон ал-карим)

№ inv. MR 85 Қуръони карим 114 та сурадан иборат. Маккий ва Маданий суралардан ташкил топган. Ушбу Қуръон нусхаси 7-8 жузларни ўз ичига олади. Қуръон нусхаси 5 (“Моида”) суранинг 83-оятидан бошланиб, 7 (“Аъроф”) суранинг 87-оятида тугаган. Нусха тўлиқ. Асар боши (в. 1б) : واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى …

Batafsil

اول علم (Аввали илм)

№ inv. MR 76/VII Муаллиф. Муаллифи – номаълум. Ақоид. Асар савол-жавоб тариқасида ёзилган. Унда Аллоҳ таолонинг фазилатлари ҳақида, шайтони лаъин ҳақида ҳамда ҳар бир жавобда ҳадис ва оятларни келтириб маълумотлар берилган. Бу асар Ўрта Осиёда жуда машҳур бўлиб, у диний-эътиқодий масалаларига оид ўқув дарслиги ҳисобланган. Нусха тўлиқ эмас. Басмала (в. 332б). …

Batafsil

صرف بهائى (Сарфи Баҳоий)

№ inv. MR 146/VIII Муаллиф. Баҳоуддин Муҳаммад ибн Ҳусайн Амилий (1030/1621 й.). Грамматика. Асар Ибн Ҳожибнинг “Муқаддимат ал-кофия фи илм ан-наҳв” мажмуа асари ҳисобланиб, Баҳауддин Муҳаммад ибн Ҳусайн Амилий асарнинг “Бидон” бўлимини форс тилида араб тили грамматика мавзуларини ёритиб берган. Нусха тўлиқ эмас. Басмала (в. 85б). Асар боши (в. 85б) : …

Batafsil